THÔNG TIN

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. Mã Thế Anh - Phó cục trưởng Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

2. Nguyễn Trọng Chính - Phó TBT báo ảnh Việt Nam

3. Nguyễn Á - Nhiếp ảnh gia

4. Trần Việt Văn - Nhà báo, Nhiếp ảnh gia

5. Nguyễn Hồng Vĩnh - Nhà báo, Nhiếp ảnh gia

6. Hoàng Hà - Nhà báo, Nhiếp ảnh gia

7. Nguyễn Việt Thanh - Nhà báo, Nhiếp ảnh gia